Home

 

 

 

#
Fertigatie

In de fruitteelt wordt het bemestingsadvies vastgesteld op basis van bodem- en water analyses. Met een fertigatiesysteem kunt u de mestgift exact afstemmen op de… Lees meer

 

https://www.vgbwatertechniek.nl/beregening
Beregening

De meeste effectieve manier van nachtvorstbestrijding is beregening. Door het gewas nat te maken (en te houden) ontstaat er een laagje ijs om de knop. De temperatuur… Lees meer

 

 

 

#
Drainage

Drainage is het kunstmatig ontwateren van de bodem, ofwel het verlagen van het grondwaterpeil. Om een drainage systeem aan te leggen maakt VGB Watertechniek gebruik van een… Lees meer

 

#
Nachtvorstmelder

Nachtvorst kan tijdens de bloei schade aan het fruit toebrengen, wat kan resulteren in een verminderde oogstopbrengst. Bij de meeste fruitkwekers zal men het gewas beregenen in de periode… Lees meer