#
Fertigatie

In de fruitteelt wordt het bemestingsadvies vastgesteld op basis van bodem- en water analyses. Met een fertigatiesysteem kunt u de mestgift exact afstemmen op de…
Lees meer

https://www.vgbwatertechniek.nl/beregening
Beregening

De meeste effectieve manier van nachtvorstbestrijding is beregening. Door het gewas nat te maken (en te houden) ontstaat er een laagje ijs om de knop. De temperatuur…
Lees meer

 
#
Drainage

Drainage is het kunstmatig ontwateren van de bodem, ofwel het verlagen van het grondwaterpeil. Om een drainage systeem aan te leggen maakt VGB Watertechniek gebruik van een…
Lees meer

#
VGB Sport

VGB Sport is gespecialiseerd in beregening van sportvelden en golfbanen. Ook het vernieuwen van de beregening op bestaande golfbanen kan door de unieke methode van…
Lees meer