Drainage

Drainage is het kunstmatig ontwateren van de bodem, ofwel het verlagen van het grondwaterpeil.

Om een drainagesysteem aan te leggen maakt VGB Watertechniek gebruik van een lasergestuurde ketting-sleuvengraafmachine.

Onderstaande afbeeldingen zijn een aantal voorbeelden van drainagewerkzaamheden die VGB Watertechniek BV heeft uitgevoerd.