Werkzaamheden

#
Fertigatie

In de fruitteelt wordt het bemestingsadvies vastgesteld op basis van bodem- en water analyses. Met een fertigatiesysteem kunt u de mestgift exact afstemmen op de…
Lees meer

https://www.vgbwatertechniek.nl/beregening
Beregening

De meeste effectieve manier van nachtvorstbestrijding is beregening. Door het gewas nat te maken (en te houden) ontstaat er een laagje ijs om de knop. De temperatuur…
Lees meer

#
VGB Sport

VGB Sport is gespecialiseerd in beregening van sportvelden en golfbanen. Ook het vernieuwen van de beregening op bestaande golfbanen kan door de unieke methode van…
Lees meer

 

 
#
Leiding en kabel trekken

Door dat VGB Watertechiek in bezit is van een Ditch Witch kunnen er kabels en tyleenslang getrokken worden tot 110mm. Zonder veel beschadiging van de grasmat…
Lees meer

#
Evenementen

VGB Watertechniek staat regelmatig op verschillende beurzen en evenementen. Om een klein overzicht te geven van activiteiten waar VGB Watertechniek een rol in speelde…
Lees meer

#
Diesel units

Om op ieder moment van de dag/nacht te weten wat er bij de units gebeurd kunnen de besturingsmodules uitgevoerd worden met GSM opties. Vooral wanneer men…
Lees meer

 

 
#
Siertuinberegening

Ook voor tuinberegening bent u bij VGB Watertechniek op het juiste adres. De mogelijkheden zijn divers, indien u geïnteresseerd bent neemt u dan contact op voor een…
Lees meer

#
Nachtvorstmelder

Gewekt worden bij (dreigende) nachtvorst!
Nachtvorst tijdens de bloei kan schade aan het fruit toebrengen, wat kan resulteren in een verminderde oogstopbrengst. Bij de…
Lees meer

#
Drainage

Drainage is het kunstmatig ontwateren van de bodem, ofwel het verlagen van het grondwaterpeil. Om een drainage systeem aan te leggen maakt VGB Watertechniek gebruik van een…
Lees meer

 
#
Pompen

Bij VGB Watertechniek kunt u ook terecht voor pompen. Zo zijn er losse electropompen, trekkerpompen en vijzelpompen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie… Lees meer